COWI LEDER VäGEN MED RESULTATSKAPANDE SAMARBETEN

Jamshid Jahid och Hanna Siwertz jobbar tillsammans med Ostlänken, som är det första steget mot nya stambanor i Sverige. Projektet är unikt men den typ av samverkan som sker mellan Hanna och Jamshid är inte ovanlig hos COWI. Företaget lägger mycket krut på att skapa en välmående arbetsplats – vilket inte minst syns i deras väl fungerande samarbeten. © Tillhandahålls av NyTekni...

Source: